Een zenuwslopend proces…

We waren natuurlijk gewaarschuwd dat vergunningstrajecten op z’n zachtst gezegd niet super leuk zijn. En inderdaad, het is zenuwslopend. Als je het leuk vindt om te lezen op welk punt in de bureaucratische jungle we ons bevinden, zie hier:

 

  • Er zit nog geen horecabestemming op het beoogde pand. Begin september dienden we een aanvraag in voor het wijzigen van de bestemming. In het beleid van de gemeente staat dat men op de beoogde locatie uitbreiding van horeca toestaat.
  • De gemeente heeft maximaal 8 weken om een besluit te nemen. De deadline is in ons geval 29 oktober. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden. In Utrecht mogen bewoners in deze periode een ‘zienswijze’ indienen. De gemeente neemt de zienswijzen mee in hun besluit.
  • Na het besluit van 29 oktober kan nog bezwaar worden ingediend.

 

Terwijl wij het papierwerk in orde maken zijn de voorbereidingen voor het realiseren van Het Muzieklokaal in volle gang! Zie hier!